آیین نامه آموزشی

امتحانات در این دبیرستان در دو سطح داخلی و منطقه¬ای برگزار می¬گردد. امتحانات منطقه¬ای در دو نوبت برگزار می¬گردد و سؤالات این امتحانات در سطح کتاب¬های درسی طرح می¬شود، در صورتی¬که دانش¬آموزی در بیش از دو درسی نمره¬ی کم¬تر از حد نصاب لازم کسب کند، مشروط محسوب می¬شود و یک اخطار آموزشی به وی تعلق می¬گیرد.

کادر آموزشی

*مدیریت: استاد بهنام رشیدی (دانشجوی دکترای فلسفه علم و مدرس ممتاز ریاضیات دبیرستان و طراح کنکور) * معاونت آموزشی: جناب آقای جمشید سهرابی (35 سال سابقه بهترین معاونت در مدارس دولتی و غیردولتی) *گروهی از مجرب ترین همکاران فرهنگی

تاریخچه

مرکز پیش دانشگاهی و دبیرستان پسرانه مهرگان نیز با مدیریت استاد رشیدی ( مدرس ممتاز ریاضیات دبیرستان و کنکور) از سال 1383 شروع به فعالیت کرده است.. مجموعه مدارس ممتاز دخترانه و پسرانه مهرگان سال ها عضو موسسه الگوی توسعه نمونه (OTN) و مرآت هماهنگ با دبیرستان انرژی اتمی به مدیریت ارزشمند مرحوم سعد حجاریان...

دانش آموزان برتر

پایه سوم ریاضی

معدل کل : 19/21

پایه سوم ریاضی

معدل کل : 19.58

پایه سوم ریاضی

معدل کل : 19/30

پایه سوم ریاضی

معدل کل : 19/51

پایه سوم ریاضی

معدل کل : 19/32

تصاویر منتخب

اخبار مدرسه